หมวดหมู่สินค้า
Close
Filters
Preferences
ค้นหา

How to Sourcing Request

Sourcing product

สินค้า Sourcing คือ สินค้าที่ทางเราหาให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นสินค้าที่นอกเหนือจากที่เราจำหน่ายใน Catalogue ซึ่งสินค้าดังกล่าวทาง Goodchoiz จะไม่เก็บ Stock แต่อย่างใด

 

สินค้า Sourcing ดีอย่างไร

สินค้าที่ลูกค้าสอบถามมานั้นจะได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด หรือได้สินค้าที่ทดแทนที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ลูกค้าต้องการ โดยสินค้า Sourcing จะหามาจาก Supplier 1,000 ราย

 

เงื่อนไขสินค้า Sourcing

- ทาง Goodchoiz จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

- สินค้า Sourcing หากยืนยันการสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถคืนสินค้าได้โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทาง Goodchoiz ไม่ได้เก็บ Stock แต่อย่างใด

- การส่งสินค้าจะใช้เวลา 3-15 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ

- สินค้า Sourcing บางประเภทจะมีขั้นตํ่าในการสั่งซื้อ ดังนั้นทาง Goodchoiz ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ หากลูกค้าไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

- ขอให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยระบุ Spec สินค้า , สี, จำนวนที่ลูกค้าต้องการใช้, ขนาดของสินค้า, รุ่นของสินค้า(ถ้ามี) เพื่อที่ทาทง Goodchoiz จะสามารถหาสินค้าได้ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุดค่ะ

 

เงื่อนไขการใช้งาน

- ลูกค้าจะต้องทำการ Login ก่อนเข้าใช้งาน

- เป็นลูกค้าประเภท นิติบุคคล ที่ยื่นแบบเอกสาร ภพ.20 และหนังสือรับรอง กับทาง Goodchoiz เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- ในกรณีที่เป็น ลูกค้านิติบุคคล แต่ยังไม่ยื่นเอกสารสามารถ ส่งเอกสารได้ที่นี่ คลิก (กรุณา Login เข้าสู่ระบบ)