รายการ
0
0 ชิ้น
หมวดหมู่สินค้า
Close
Filters
Preferences
ค้นหา

LoyaltyCampaign

Loyalty Campaign คืออะไร

แคมเปญสะสมคะแนนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.goodchoiz.com ซึ่งคะแนนสะสมนี้สามารถใช้แลกรับของรางวัลพิเศษ หรือสิทธิประ  โยชน์อื่นๆมากมาย เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเราเป็นอย่างดีตลอดมา

วิธีสะสมคะแนน

 • ทุกๆ ยอดการสั่งซื้อสินค้า 100 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน(ยอดสั่งซื้อคำนวนจากยอดหลังหักส่วนลดสินค้า จากการใช้รหัสส่วนลดแล้ว)
 • เศษของยอดซื้อที่ไม่ครบ 100 บาท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดออกและไม่ถูกนำมาคิดคะแนนสะสม
 • การคิดคะแนนสะสมจะคำนวนจากยอดซื้อสุทธิ 100 บาท ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ระบบจะทำการคำนวณคะแนนสะสมให้ลูกค้า ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว และหากมีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าจากการซื้อวันนี้ ระบบจะทำการอัพเดตคะแนนสะสมให้ในวันถัดไป
 • การสะสมคะแนนมีผลเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

การตรวจสอบยอดคะแนนสะสม

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ www.goodchoiz.com หรือโทรสอบถามที่หมายเลข  02-689-4388
 • คะแนนที่แสดงในระบบเป็นคะแนนสะสมที่นับถึง ยอดการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าของลูกค้าล่าสุดถึงเมื่อวาน(คะแนนของวันนี้จะถูกอัพเดตในวันถัดไป)

อายุของคะแนนสะสม

 • คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปีปฏิทิน โดยคะแนนจะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม หรือจนกว่าบริษัทฯจะแจ้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 • ทุกวันที่ 1 มกราคม จะเริ่มต้นนับคะแนนสะสมรอบใหม่

การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ www.goodchoiz.com
 • ใช้สิทธิ์ในการนำคะแนนแลกของรางวัลได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล คลิกที่นี่(ฟอร์ม)

 • ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้ด้วยตัวเองผ่าน www.goodchoiz.com

การจัดส่งของรางวัล

 • การจัดส่งของรางวัลต่างๆ จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มขอใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล หรือวันที่ลูกค้าใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองผ่าน www.goodchoiz.com
 • ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ Goodchoiz แจ้งข้อมูลสถานที่จัดส่งของรางวัลแก่บริษัทที่ดำเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนของรางวัลตามความเหมาะสมในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน

2. คะแนนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และคะแนนสะสมที่ใช้แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกร่วมรายการเท่านั้น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ รับคืน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อท่านได้แจ้งความจำนงรับของรางวัลแล้ว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกรับของรางวัลตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมที่เกี่ยวกับแคมเปญนี้ ให้ถือเอาการตัดสินของ บริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด