สะดวก
ครบ
คุ้ม
GoodChoice จัดการทุกเรื่องออฟฟิศ... ให้เป็นเรื่องง่าย
Close
0 รายการ
0 ชิ้น
หมวดหมู่สินค้า
  Filters
  Preferences
  ค้นหา

  LoyaltyCampaign

  Loyalty Campaign คืออะไร

  แคมเปญสะสมคะแนนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.goodchoiz.com ซึ่งคะแนนสะสมนี้สามารถใช้แลกรับของรางวัลพิเศษ หรือสิทธิประ  โยชน์อื่นๆมากมาย เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเราเป็นอย่างดีตลอดมา

  วิธีสะสมคะแนน

  • ทุกๆ ยอดการสั่งซื้อสินค้า 100 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน(ยอดสั่งซื้อคำนวนจากยอดหลังหักส่วนลดสินค้า จากการใช้รหัสส่วนลดแล้ว)
  • เศษของยอดซื้อที่ไม่ครบ 100 บาท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดออกและไม่ถูกนำมาคิดคะแนนสะสม
  • การคิดคะแนนสะสมจะคำนวนจากยอดซื้อสุทธิ 100 บาท ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ระบบจะทำการคำนวณคะแนนสะสมให้ลูกค้า ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว และหากมีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าจากการซื้อวันนี้ ระบบจะทำการอัพเดตคะแนนสะสมให้ในวันถัดไป
  • การสะสมคะแนนมีผลเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

  การตรวจสอบยอดคะแนนสะสม

  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ www.goodchoiz.com หรือโทรสอบถามที่หมายเลข  02-689-4388
  • คะแนนที่แสดงในระบบเป็นคะแนนสะสมที่นับถึง ยอดการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าของลูกค้าล่าสุดถึงเมื่อวาน(คะแนนของวันนี้จะถูกอัพเดตในวันถัดไป)

  อายุของคะแนนสะสม

  • คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปีปฏิทิน โดยคะแนนจะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม หรือจนกว่าบริษัทฯจะแจ้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  • ทุกวันที่ 1 มกราคม จะเริ่มต้นนับคะแนนสะสมรอบใหม่

  การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล

  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ www.goodchoiz.com
  • ใช้สิทธิ์ในการนำคะแนนแลกของรางวัลได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล

           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล คลิกที่นี่(ฟอร์ม)

  • ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้ด้วยตัวเองผ่าน www.goodchoiz.com

  การจัดส่งของรางวัล

  • การจัดส่งของรางวัลต่างๆ จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มขอใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล หรือวันที่ลูกค้าใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองผ่าน www.goodchoiz.com
  • ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ Goodchoiz แจ้งข้อมูลสถานที่จัดส่งของรางวัลแก่บริษัทที่ดำเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนของรางวัลตามความเหมาะสมในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน

  2. คะแนนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และคะแนนสะสมที่ใช้แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกร่วมรายการเท่านั้น

  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ รับคืน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อท่านได้แจ้งความจำนงรับของรางวัลแล้ว

  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกรับของรางวัลตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  6. หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมที่เกี่ยวกับแคมเปญนี้ ให้ถือเอาการตัดสินของ บริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด