สะดวก
ครบ
คุ้ม
GoodChoice จัดการทุกเรื่องออฟฟิศ... ให้เป็นเรื่องง่าย
0
0 ชิ้น
Close
Filters
Preferences
ค้นหา

นโยบายการคืนสินค้า

  • ในกรณีที่ทาง GoodChoiz  จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทางเรายินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่านใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสี รุ่น ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง GoodChoiz ตามที่อยู่บริษัทฯ ที่ระบุไว้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้า สินค้าที่ส่งคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์ทั้งหีบห่อและตัวสินค้า และสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าหากพบว่าสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์  การจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าจะทำในรอบการส่งสินค้าถัดไป 
  • สินค้าประเภทตลับหมึก หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ทาง GoodChoiz ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับคืนสินค้า
  • ในกรณีที่สินค้าชำรุดการติดต่อกับ GoodChoiz เพื่อขอเปลี่ยนคืนสินค้า ขอให้ทำภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า และขอให้ท่านส่งคืนสินค้าชำรุดกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ  หากเราพบว่าสินค้าชำรุดจริงทางเราจะทำการส่งสินค้ารุ่นที่เหมือนกันหรือเทียบเท่าคืนให้ท่านในรอบการส่งถัดไป

 Goodchoiz รับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ